next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce

Sportovní akce organizované TJ Sokol Chýně

29. května se zúčastnilo družstvo mladších žáků ve složení Josef Mach, Petr Klas, David Zmek a Petr Himl okresních atletických závodů ve víceboji, konaném na stadionu v Hostivici. V závodech jsme byli velice úspěšní, protože jsme přivezli 3 zlaté medaile. První místo v kategorii mladších žáků I. získal Josef Mach, další první místo získal v kategorii mladších žáků II. Petr Himl a třetí zlatou získalo družstvo mladších žáků I. ve složení Josef Mach, Petr Klas a David Zmek. Soutěže probíhaly v disciplínách hod kriketovým míčkem do dálky, skok do dálky a běh na 60 m.

5. června jsme uspořádali pro děti i dospělé cyklistický výlet podél Kačáku v délce asi 22 km. Start byl v 9 hodin z místního hřiště směrem na Hájek, Červený Újezd, Unhošť a odtud kolem Suchého, Nového a Markova mlýna až ke Kapalínovu mlýnu. Zde bylo občerstvení vlastnoručně opečenými vuřty. Odtud jsme pokračovali směrem na Svárov, Červený Újezd a Hájek do Chýně. Výletu se zúčastnilo 8 dospělých a 7 dětí a po trase nás doprovázelo vozidlo pana Jiřího Jamricha.

10. července se konal netradiční Prázdninový turnaj v malé kopané, kterého se vzhledem k času dovolených zúčastnila jen dvě družstva dospělých. I přes tento nedostatek jsme si výborně zahráli.

25. září se konal 1. ročník Chýňského tenisového turnaje ve dvouhrách o putovní pohár věnovaný panem Antonínem Parmou. Turnaje se zúčastnilo 12 mužů a jedna žena. Bohužel byl provázen nepřízní počasí, takže druhá část byla odehrána v dešti a zápasy o třetí, páté a šesté místo nebyly odehrány. Přesto se turnaj vydařil a do finále postoupili p. Chyba Roman a p. Špírek Jiří a po tuhém boji se prvním vítězem putovního poháru stal p. Jiří Špírek.

Závěrem chci upozornit místní organizace, spolky a zejména organizátory dětského dne, že TJ Sokol Chýně má s obcí Chýně uzavřenou smlouvu o užívání hřiště, kde se v bodě 5 praví, že TJ Sokol je povinna umožnit využití hřiště organizacím působícím v obci za těchto podmínek:

a) akce bude oznámena nejpozději 14 dnů před jejím zahájením TJ Sokol, b) TJ Sokol budou hrazeny přímé náklady spojené s pořádanou akcí, c) nutné úpravy hřiště spojené s akcí si zajistí pořádající organizace na své náklady, d) do 48 hodin po skončení akce bude hřiště pořádající organizací uklizeno a předáno zástupci TJ Sokol.

Žádám o respektování této smlouvy!!!

Josef Mach


next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce
2006-10-06