next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: O staré fotografii

Šplechty a výšplechty dětí ze školy v Chýni

Práce s dětmi není jednoduchá, vyžaduje velkou trpělivost, zodpovědnost, spoustu času a nadšení od člověka, který s nimi pracuje. Největší odměnou je pro každého učitele spokojený, aktivní, šikovný a veselý žák. Děti oplývají optimismem, vytváří kolem sebe zvláštní veselou atmosféru. Velmi často dokáží rozesmát i neúmyslně. Doufám, že i vás rozesmějí některé z jejich výšplechtů.

- Čím se živí divoká kočka? Ukousne krávě vemínko.

- Co míváš nejčastěji k snídani? Svačinu a hrneček.

- Řekni jméno nějakého škůdce. Mandarinka.

- Co dělá zámečník? Provází po zámku.

- Jak dlouho vydrží člověk bez potravy? Čtvrt hodiny.

Potom už má hlad.

- Žula se skládá z brouků, ryb a kostí.

- Zpěvák s vysokým hlasem se jmenuje terorista.

- Cyril a Metoděj vynalezli hatmatilku.

- Jak se nazývají obyvatelé Egypta? Můmije.

- Mám 3 prababičky a jedna je čerstvě mrtvá.

- Práce kvapná, málo vápna.

- Za takovou spoustu chyb bys měl dostat aspoň jedenáctku. A nemohla byste mi, paní učitelko, místo jedenáctky napsat dvě jedničky?

No, uznejte. Nemají ty naše děti skvělé výšplechty?

Lenka Štrosová


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: O staré fotografii
2006-10-06