next up previous
Next: O staré fotografii Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Mateřská škola

Do mateřské školy na školní rok 1999-2000 je zapsáno 25 dětí, z toho 22 dětí zaměstnaných matek včetně matek na mateřské dovolené.

Z celkového počtu je 15 děvčátek a 10 chlapců.

První dny ve školce byly pro děti radostné. Vyprávění o prožitých prázdninách nebralo konce. Nové děti se pomalu rozkoukávaly, tu a tam ukápla i slzička - maminkám možná víc než dětem.

Od prvních dnů ve školce malujeme, modelujeme, kreslíme, zpíváme, tančíme, ale především si vyprávíme pohádky.

Proč klademe tak velký důraz na pohádky?

Dítě předškolního věku je plně závislé na vyprávění pohádek. Pohádky v něm probouzejí vnitřní uspokojení. Dítě chce často slyšet stejnou pohádku několikrát za sebou, aby se mohlo vcítit do oblíbené postavy.

Je velice důležité umět pohádky správně vybírat. Naše česká kultura je bohatá na pohádky.

Maminky a tatínkové, čtěte nebo vyprávějte i vy dětem pohádky, především večer před spaním. Dítě by mělo usínat v klidu a pohodě. Nedopusťte, aby se v době přípravy dětí na spaní ozývaly zvuky televize, videa, přehrávačů apod. Na děti se technika řítí den co den spoustou sluchových a vizuálních dojmů. Dítě se tomu samo nedovede bránit a výsledek je nervozita, neposlušnost, podrážděnost, která pak způsobuje neklidný spánek a často i strašidelné sny. Oč příjemnější je usínání v klidném, milém prostředí plném rodičovské lásky. I neumělé vyprávění maminky je stokrát působivější než deska s dlouhým uměleckým přednesem. Ve vyprávění maminky je přítomno její srdce a pohled očí, které pronikají do nitra dítěte, a to nenahradí žádná technika. Klasik říká: "Co je od srdce, to k srdci proniká". A proto, rodiče, nepřipravujte se o to nejkrásnější v životě vašich dětí, vyprávějte jim pohádky. Až dorostou, zůstane jim hřejivá vzpomínka na domov a vy tím vytvoříte silné generační pouto lásky.

Františka Sedláková


next up previous
Next: O staré fotografii Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola
2006-10-06