next up previous
Next: Sidney Sterling Woods Sid Up: O historii obce a Previous: První polovina 19. století

Nezapomínáme?

Přichází vánoční čas. Co člověk člověkem jest, vítá jej s nadějí a vírou v lepší budoucnost. Příběh, který budu vyprávět, má k idyle daleko. Dovolte mi, abych použil přirovnání poněkud odvážné: Jde v něm o téměř zázračné narození, třebaže druhé, o přežití beznadějné situace člověka, který byl hotov přinést oběť nejvyšší. Prozřetelnost či Bůh, jak chcete, ji od něj nepřijal. Stalo se to nedaleko odtud.Subsections

2006-10-06