next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN4_01 Previous: Blahopřání

Inzerce

Cena inzerátu o rozměru 9x3 cm je 20 Kč, za inzerát formátu A6 zaplatíte 100 Kč.

Oznámení typu vzpomínka - blahopřání (k životním jubileím našich spoluobčanů) uveřejníme zdarma v rubrice Krátké zprávy.

Ondřej Jelínek
Prodám pěkné domácí kachny pyžmové (číňanky), kačer za 150 Kč, kachna za 100 Kč. Pouze omezené množství.

Jiří Kopecký, telefon: 0311/670 943

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Evidenční číslo MK ČR E 12562. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 22. 12. 2001 nákladem 230 ks.Pohlednice z 30. let minulého století (článek na str. 2).

Legionář J. Syrový (vpravo) s legionáři Švecem a Šidlíkem
ve zborovských zákopech nedlouho před ztrátou svého oka

Dožínky v Chýni, rok 1929 (?), dvůr u Jahodů.

30. 6. 2001, cyklistický závod. Foto Ján Rečo.

Andrea Benzoni2006-10-06