next up previous
Next: Inzerce Up: Krátké zprávy Previous: Úmrtí

Blahopřání

Dne 29. prosince oslaví své životní jubileum 80 let paní Kristýna Nová. Srdečně blahopřeje, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje celá rodina.2006-10-06