next up previous
Next: Blahopřání Up: Krátké zprávy Previous: Poděkování

Úmrtí

31. 10. 2001 v nočních hodinách zemřel po dlouhé nemoci vedoucí místního obchodu pan Karel Janovský.2006-10-06