next up previous
Next: Úmrtí Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Poděkování

Občané Chýně děkují panu doktoru Appeltovi za jeho obětavou a pečlivou práci, kterou věnuje svým pacientům. Dík patří i zdravotní sestře Aleně Linhartové, jejíž ochota, vlídnost a úsměv pomáhají léčit.

vděčná pacientka2006-10-06