next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...

Poutní cesta do Hájku aneb Něco o úřednické aroganci

Už dříve jsem psal o postupné obnově poutní cesty - její části mezi Hájkem a silnicí do Jenče. O tom, že se podařilo trasu této cesty zaměřit a vyznačit, že byly zrestaurovány dvě kapličky a vysázeny lípy na části tohoto úseku. Právě s výsadbou lip je spojena jedna velká nepříjemnost. Organizátorem této výsadby bylo občanské sdružení Hostivít. Peníze, které byly na financování tohoto projektu získány, uvolnil nadřízený orgán až těsně před koncem roku a občanské sdružení je vyplatilo několik dní po termínu, ke kterému je bylo možné použít. Peníze byly vyplaceny řádně na základě faktury vystavené dodavatelem práce a po řádném převzetí provedeného díla. Až potud se zdá, že je vše v pořádku, něco jiného si myslí příslušní úředníci. Ti požadují vrácení celé částky včetně příslušného úroku. Bez ohledu na to, že peníze byly využity řádně a přesně k předem danému účelu.

Já se pouze mohu zeptat, kam se poděla úcta k dobrovolné práci několika nadšenců a hlavně : Kde zůstal zdravý rozum!?

Pavel Fousek2006-10-06