next up previous
Next: První polovina 19. století Up: O historii obce a Previous: O historii obce a

Křížek u Svárova

V blízkém i vzdálenějším okolí Chýně je roztroušeno větší množství drobných objektů, většinou křížků na rozcestích, na polních cestách, kapliček nebo zvoniček v obcích, či jejich částech. V poslední době mě zaujal jeden z nejstarších objektů tohoto typu, o kterém jsem se rozhodl vám něco napsat.

Při silnici, vedoucí z Červeného Újezda na Svárov stojí na pravé straně křížek. Přesněji řečeno, můžeme z něj zde vidět pouze jeho spodní část. Horní část byla už před delším časem nahrazena litinovým křížem s ukřižovaným Kristem, tato část je pečlivě udržována, litinový kříž je natřen černou barvou, Kristus a věnec pod ním je natřen bronzovou barvou.

Původní a zároveň nejzajímavější částí je podstavec křížku, jehož spodní část má čtvercový půdorys. Na každé ze čtyř ploch je vytesán reliéf kříže, který má neobvyklý tvar. Vodorovná část kříže je posunuta až k hornímu konci svislé části.

Na tomto podstavci je osazena kruhová patice. Do této patice je vyryt letopočet, který dokládá stáří této památky a zároveň ji řadí k nejstarším v našem nejbližším okolí. Ještě dnes je dobře čitelný nápis: LÉTA 1598!

Jak došlo k poškození křížku? Od správce Melicharova muzea v Unhošti, pana Mariana Kruckého jsem se dověděl, že do křížku narazil koňský povoz, který urazil celou horní část této vzácné památky. Na fotografii, vlevo od křížku je asi 30 cm vysoký válec z pískovce. Zřejmě je to zbytek horní části křížku. Další části tohoto sloupu jsou uloženy v unhošťském muzeu. Z dalších zachovalých fragmentů je možné určit, jak celý objekt původně vypadal: válcový sloup stál na zachovalém kruhovém podstavci (patici). Na něm byla osazena čtyřstranná lucerna, která na každé své svislé ploše měla reliéf postavy Krista, na vrcholu této lucerny byl osazen kamenný kříž.

Pokud bude mít někdo z vás zájem získat lepší představy o původním vzhledu této památky, doporučuji výlet na Svárov a potom do unhošťského muzea. To najdete na unhošťském náměstí, asi 100 m od kostela.

Proč asi byl křížek v tomto místě postaven? Obec Červený Újezd byla sice sídlem majitelů panství Žďárských ze Žďáru (viz. článek o klášteru v Hájku), ale farní obcí byl Svárov. A tak tento křížek stál zhruba v půli cesty z Červeného Újezda do kostela.

Pavel Fousek


next up previous
Next: První polovina 19. století Up: O historii obce a Previous: O historii obce a
2006-10-06