next up previous
Next: Vážení čtenáři, Up: Sportovní činnost TJ Sokol Previous: Sportovní činnost TJ Sokol

Cyklistický sportovně-poznávací výlet

Za krásného slunečného počasí jsme v sobotu 1. července vyjeli asi v 9 hodin z Chýně směr Rudná, Nučice, Tachlovice, Chýnice, Choteč do údolí Radotínského potoka, kde jsme se díky předchozím dešťům brodili pěknými bažinami. Při výjezdu z údolí zpět na silnici na Cikánce u Zadní kopaniny jsme museli kola vykoupat v potoce a pak jsme mohli pokračovat přes Zmrzlík do Řeporyj, kde jsme se občerstvili a navštívili středověkou osadu Tuležim. Potom nás čekala již jen cesta přes Třebonice a Chrášťany zpět do Chýně.8. října na zasedání Okresního výboru Sportu pro všechny byl náš odbor v aktivitě v rámci okresu Praha-západ vyhodnocen na 2. místě.

2. listopadu jsme zahájili cvičení žáků v tělocvičně v Hostivici, kam budeme opět každý pátek od 16.00 do 17.30 hodin dojíždět.

Tradiční Posvícenský turnaj v malé kopané se konal 3. listopadu s malou změnou, byl uspořádán pouze pro žactvo. K mému překvapení se ho zúčastnilo celkem 27 hráčů včetně několika dívek. Hráči se rozdělili do čtyř týmů a svedli urputné boje o 1. místo, které nakonec vybojoval tým vedený kapitánem Petrem Himlem. Všichni hráči byli nakonec odměněni sladkostmi. Celé akci chybělo pouze diváctvo z řad tatínků.

Na konci svého příspěvku chci PODĚKOVAT VŠEM SPOLUOBČANŮM za soustavnou likvidaci zařízení a vybavení hřiště - buňka, fotbalové brány, oplocení asfaltového hřiště atd.

Josef Mach


next up previous
Next: Vážení čtenáři, Up: Sportovní činnost TJ Sokol Previous: Sportovní činnost TJ Sokol
2006-10-06