next up previous
Next: Nový zákon o odpadech - Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Jaká je voda z našich kohoutků?

Chýňský vodovod je napájen vodou ze tří vrtů. Jeden leží za drůbežárnou pod Chrášťanským vrchem a při sjíždění z vrchu je dobře vidět. Je ale slabý a hlavním zdrojem pro chýňský vodovod a pro část hostivického je voda ze dvou vrtů, které leží 100 m za pozemkem vojenské posádky směrem na východ.

Na jedno z podzimních veřejných zasedání obecního zastupitelstva přinesl jeden z místních občanů filtr, přes který prochází voda při vstupu do domu. Filtr byl pokrytý hnědou hmotou podobnou blátu. V době, kdy v domě odebírali vodu z Chýně, takto filtr nevypadal a nemusel být tak často měněn jako nyní. Vznikly tak pochybnosti o kvalitě vody z vodovodu.

Správce vodovodu toto ale zdůvodnil tím, že voda z vodovodu je tvrdá, a má jiné složení, než voda v Chýni. Proto i usazeniny z ní vypadají jinak než z vody chýňské. Nezávadnost vody doložil rozborem, který zpracovala 1. vodohospodářská společnost s.r.o. z Roztok u Prahy.

Z něj pro zajímavost vybírám několik údajů: vápník - 176mg/l, hořčík - údaj chybí (tyto dva prvky tvoří tvrdost vody), dusitany - 0,01mg/l, dusičnany - 42,8mg/l, koliformní bakterie - 0 v 1/ml, psychrofilní bakterie - 0 v 1/ml, mezofilní bakterie - 0 v 1/ml, celková tvrdost - 6,05mmol/l.

Nepříjemný je obsah dusičnanů, který je těsně pod hranicí normy pro pitnou vodu. Naopak příjemné je, že tato voda je jen minimálně chemicky upravovaná - je pouze mírně chlorovaná.

Světla Truksová


next up previous
Next: Nový zákon o odpadech - Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06