next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1935

K pravidelnému odvodu do Unhoště dne 2. dubna šlo 11 branců a z nich schopnými činné služby vojenské uznání Václav Bozděch, mechanik, Jaroslav Doubrava, tesař, Josef Hasal, dělník.

Během roku František König, dělník, provedl nástavbu čís. 16, Václav Procházka, rolník, vystavěl novou stodolu u čís. 24, Václav Jeřábek, dělník, provedl přístavbu kolny a sklepa u čís. 47, Václav Klimeš, dělník na dráze, vystavěl rodinný domek. František Chalupa, rolník, převzal hospodářskou usedlost čís. 4 od svého otce Josefa Chalupy. Ferdinand Lefler, dozorce, převzal od svého otce Jindřicha Leflera, zdenického políra, čísl. 80. Božena Kubásková po smrti muže Josefa Kubáska, dělníka, zdědila čís. 53. Václav Borovička, strojní zámečník, převzal č. 68 od Antonína Borovičky, cestáře. Václav Laurýn, železniční zřízenec, převzal čís. 93 od Václava Vorla z Dušník.

Historický nález

Při kopání základů ke stodole Václava Procházky, rolníka, čís. 24, nalezen byl hrob z laténské doby, asi 1400 r. před Kristem. Kostra mířila hlavou k východu, nohama k západu, na ruce měla kuličkovitý náramek, na noze bronzovou ozdobu, na prsou bronzový špendlík. U hlavy byla větší popelnice celá zachovalá. Asi 4 m dále byly 3 pece k tavení železné rudy, jedna pec úplně zachovalá. Nález zpracoval archeologický ústav pro zemské muzeum v Praze.

V železnorudných dolech nučických po celý rok horníci byli plně zaměstnáni.

Počasí

Nový rok začal abnormálním teplem a přeprškami. 4. ledna mráz - 10 $^{o}$C. 10. ledna napadlo 10 cm sněhu, pak polevila, 27. ledna zase mrzlo. V noci na 3. února a dopoledne téhož dne vála silná vichřice, navátý sníh ztěžoval autodopravu. Pak mrzlo, 9. t.m. mrazy dosáhly -16 $^{o}$C. Po několika dnech se oteplilo. Ostatek února bylo podmračeno, teplo až 19 $^{o}$C, někdy přeprchlo. V březnu mrazy až -20 $^{o}$C se sněžením. V dubnu mírné srážky, ochlazení, 24. t. m. prudký liják s kroupami poškodil pole. Z 1. na 2. května přišel mráz 3,5 $^{o}$C, noční mrazíky potrvaly až do druhé třetiny měsíce.

Začátkem června přeháňky se střídaly s výslunem a parna až 30 $^{o}$C. Parna a výslunno potrvalo až do konce června, teplota ve stínu celý den činila 35 $^{o}$C. Parna skončila 2. července bouřkou a lijavcem. Od 21. července se oblačno a přeháňky střídaly s výslunem a větrem, ráno bylo úporné chladno, teploty od 24. července do 1. srpna klesaly na 4 $^{o}$C. Vytrvalá sucha, již 6 neděl se zemi nedostalo vláhy, až 13. srpna večer a v noci pršelo. Měsíc září byl dosti teplý s normální vláhou. Říjen vyznačoval se nadnormálními teplotami a značným množstvím dešťů. Sklizeň bramborů a cukrovky byla nižší než v normálních letech. Stav koroptví byl velmi dobrý, zajíců dobrý. V listopadu bylo oblačno, dvakrát napadl sněhový poprašek, od 25. t. m. silné mlhy, ráno v poslední třetině měsíce po lehkém mrazíku kluzké cesty, odpoledne povolno.

Letos narodilo se v obci 1 dítě a zemřely dvě osoby, nejstarší ve věku 81 a půl roku.

Vybrala Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06