next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Svatý Martin

V pondělí 12. listopadu jsme už tradičně oslavili v mateřské škole svátek sv. Martina společně s dětmi ze ZŠ.

Oslavu netradičně, ale velice výstižně zahájily dvě maminky, které předvedly formou stínového divadla improvizaci legendy o sv. Martinovi. Tím nás všechny uvedly do děje.

Děti pod vedením p. učitelky Jitky Bělkové a p. vychovatelky Hany Vaňkové předvedly krátké pásmo básní a písní za klavírního doprovodu p. řed. Lenky Štrosové.

V závěrečné části pásma při písni Moje malé světýlko rozdaly děti svíčky všem přítomným, aby společně s námi vyjádřili přání i všem lidem na světě, chci, aby svítilo.

Po krátkém občerstvení tradičními martinskými rohlíčky a šátečkovými koláči jsme se vydali průvodem s vlastnoručně vyrobenými lampionky po vsi, abychom všem lidem, kteří k nám nemohli přijít, donesli trochu světla, radosti a lásky, abychom posvítili všem, kteří zbloudili, aby se zas zpátky domů vrátili A tak jsme naplnili odkaz sv. Martina - šířit kolem sebe radost, lásku, světlo, život.

Františka Sedláková2006-10-06