next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 12. 12. 2001

Starosta obce odpovídá

Kolik procent vlastníků domů má zájem o zavedení plynu ?

V prvé etapě plynofikace obce si vyžádalo přípojku plynu 83 zájemců. Pouze pět majitelů nemovitostí, jichž se I. etapa týkala, si nenechalo přípojku postavit. Z množství 83 přípojek odhadujeme, že se připojí po napuštění plynu asi 20 nemovitostí a další se budou realizovat během příštího roku.

11. 12. se koná kolaudace I. etapy a předpokládá se, že 12. prosince bude napuštěn plyn.

Na veřejném zasedání se mimo jiné probíraly stížnosti občanů na firmu Aquastav. Připomínky se týkaly převážně špatné úpravy povrchů po položení vodovodního a kanalizačního potrubí. Můžete nám říct jaká firma provádí stavební dozor nad touto stavbou a kolik to naši obec stojí případně, jak byly tyto připomínky řešeny ?

Větší část připomínek ke kvalitě výstavby kanalizace se týkala prací subdodavatele firmy Aquastav. Stavební dozor provádí firma Indos za hod. sazbu. Za posledně fakturované 3 měsíce zaplatila obec za TDI 45 tis. Kč. Připomínky ke kvalitě byly řešeny se zástupci obou firem a zástupcem INDOSU a byly pozastaveny platby do doby odstranění závad.

Jak bude pokračovat výstavba kanalizace v příštím roce ? Budou napojeny již všechny domy ?

Co se týká další výstavby vodovodu a kanalizace, vše záleží na tom, jaké příjmy obec bude mít. Do konce října dostala obec 45 % plánovaných příjmů od státu. Stavební povolení je vydané na obě stavby pro celou obec. Závisí též na tom, jak zodpovědní budou občané při placení příspěvku na výstavbu vodovodu, kanalizace a plynu. Tyto peníze budou použity na výstavbu inženýrských sítí v místě, kde ještě nejsou vystavěny.

Od nového roku by měl do Chýně zajíždět školní autobus, mohl byste nám sdělit něco bližšího ?

Od 28. 1. 2002 bude na žádost obce prodloužen jeden spoj autobusu 357 z Litovic do Chýně. Bude jezdit mimo hlavní prázdniny jako školní autobus, s příjezdem do Chýně asi v 7,15 hod. a odjezdem v 7,30 hod.

Chcete ještě něco občanům Chýně vzkázat ?

Na závěr bych chtěl upozornit občany na to, že od 1. 1. 2002 platí nový zákon o odpadech, který neumožňuje obci provozovat sběr a hlavně platby za TKO stávajícím způsobem. Podrobnější informace budou v Informacích obecního zastupitelstva, které obec připravuje na prvou polovinu prosince.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 12. 12. 2001
2006-10-06