next up previous
Next: Schůze 12. 12. 2001 Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: Zápis mimořádného veřejného zasedání

Schůze 1. 11. 2001 (komentář)

Na zasedání přišlo devět občanů. Zastupitelstvo se sešlo ve složení: pánové Parma, Chyba, Fingerhut, Procházka a paní Štrosová a Truksová.

Na schůzi se znovu probíral problém příslušnosti k obci třetího stupně. Moc nového jsme se již nedozvěděli. Ing. Jiránek (zástupce primátora města Kladna) dodal písemně, co jejich město nabízí v případě, že se Hostivice připojí ke Kladnu jako obci 3. st. V Hostivici bude tedy zřízeno detašované pracoviště na vyřizování soc. dávek, pasů, řidičských a občanských průkazů atd. Takováto pracoviště budou dále zřízena i v Unhošti a Stochově. Zde tedy budeme muset v roce 2003 vyřizovat své záležitosti, kvůli kterým zatím jezdíme do Podskalské. Vše (a ještě více) bude možné zařídit také přímo na Kladně. Záruka, že budou tato pracoviště zřízena, je však poněkud vágní, vztahuje se totiž na současné zastupitelstvo Kladna, kterému však za rok končí funkční období.

Na schůzi hostivického zastupitelstva, kde bylo výše zmíněné projednáváno, se vypravili i zástupci Chýně (p. Fingerhut, p. Procházka, p. Chyba), aby se pokusili zjistit co možná nejvíce informací o tomto závažném kroku. Na hostivické zasedání byli přizváni i zástupci ministerstva vnitra a financí a starostka Černošic, nikdo z výše jmenovaných se však nedostavil ? ! Faktem však zůstává, že Hostivice a s ní i Chýně bude za rok spadat pod město Kladno, což také naši zastupitelé na konci zasedání jednohlasně odhlasovali.

Na minulé veřejné zasedání donesl pan Lichý filtr přes který je přiváděna voda do jejich bytového domu. Filtr, původně bílý měl barvu hnědou, což působilo (vzhledem k tomu, že se jedná o pitnou vodu z veřejného vodovodu) dost odpudivě. Podle sdělení pana starosty, který jednal s firmou, jež vodovod provozuje, se jedná o sediment minerálů a voda je podle pravidelně prováděných rozborů stále pitná. Také jsme se dozvěděli, že je na zdroj vody (vrt pod Chrášťanským kopcem !) napojena mimo Chýni i půlka Hostivice.

Mimo program se také diskutovalo o výhodnosti či nevýhodnosti tlakové kanalizace. Starosta byl jedním z občanů osočen, že akorát vyhání lidem peníze z kapsy, a že by bylo lepší vést kanalizaci samospádem. Starosta se hájil tím, že rozpočet na gravitační (samospádovou) kanalizaci byl 85 milionů, zatím co na nyní budovanou tlakovou 30 milionů. Celá rozprava zaujala pana Parmu, který se jako zastupitel cítil připomínkami také poškozen a vznesl přání, aby bylo vše uvedeno v zápisu ze schůze.

Předchozí schůze byla 3. 10. 2001

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Schůze 12. 12. 2001 Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: Zápis mimořádného veřejného zasedání
2006-10-06