next up previous
Next: Zápis mimořádného veřejného zasedání Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 3. 10. 2001

Usnesení mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chýně dne 1. listopadu 2001

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. Požádat společně s městem Hostivice příslušný odbor MV ČR o zařazení v rámci nového územního členění veřejné správy k pověřené obci III. stupně k městu Kladno.

Procházka Václav Fingerhut František
zástupce starosty starosta obceSubsections

2006-10-06