next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN4_01 Previous: CHYN4_01

Úvod

Vážení čtenáři, jsem rád, že se Vám na Chýnovinách vše líbí respektive, že jste nenašli nic, co by se Vám nelíbilo. Usuzuji tak z toho, že nikdo nevhodil do anketní schránky své výhrady (viz. Úvod v minulých Chýnovinách). Možná, že vše má i jiný důvod. Faktem však zůstává 158 předplatitelů, kteří nám v tomto roce dali svoji důvěru, doufám, že tak učiní i v roce příštím. Během ledna bude Eva Jelínková vybírat předplatné na rok 2002, cena zůstává nezměněná tj. 36 Kč za čtyři čísla.

Začínají dlouhé zimní večery, když Vám zbyde trochu času, můžete přemýšlet, zda byste se nechtěli podílet na tvorbě Chýnovin. Aktivních lidí je totiž stále málo a k tomu, jak mám pocit, jim ještě dochází dech. Tato skutečnost se mimo jiné ukázala i při shánění obecního vánočního stromu, který každý rok stává na návsi. Po celá léta se o obstarání této dekorace starali především František a Pavel Fouskovi, pan Procházka měl zase na starosti osvětlení stromu. Pokud vím, tak obec pouze strom zaplatila. Mám pocit, že většina občanů brala tento symbol Vánoc za samozřejmost, tak jako když v Praze procházejí vánočně vyzdobenými ulicemi. Dost bych se také divil, kdyby někdo výše zmíněným pánům za tuto dobrovolnou a nezištnou práci poděkoval. Proto alespoň dodatečně teď DĚKUJI já. Dík patří samozřejmě i těm, kteří pomáhali, někteří možná i vydatně, takže by se slušelo je zde jmenovat osobně, ale to už tak bývá, že jména dobrovolníků zůstávají zapomenuta. Ostatně si ani nemyslím, že vše dělali pro to, aby je někdo chválil.

Na závěr bych Vám chtěl popřát, aby Vám u toho vašeho vánočního stromečku bylo dobře, což je asi vždy to nejdůležitější. K dobré pohodě doufám přispěje i malý dárek od redakční rady, který je přílohou těchto Chýnovin. Sáčky pro Vás ozdobily děti z mateřské školy.

Na shledanou v roce 2002.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN4_01 Previous: CHYN4_01
2006-10-06