next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Kladensko - Nučická dráha

Kaštan s křížkem

Asi v polovině cesty od železničního přejezdu na úhonsku a Úhonicemi stojí vpravo od silnice kaštan. Je to strom, který se dá těžko přehlédnout. Ne proto, jak je velký, ale proto, jak krásně souměrně je rostlý. Pozorný poutník zajisté nepřehlédne, že pod ním stojí křížek.

A zvědavý poutník se zastaví a zjistí, jestli je na podstavci křížku nějaký nápis. To jsme také udělali s Ondřejem Jelínkem a přečetli jsme tento text: Na památku postavila rodina Roučí z Úhonic L. P. 1879. Věděl jsem, že v Úhonicích na návsi je statek, který patří rodině Roučí, vypravili jsme se tedy do Úhonic. Otevřel nám starý pán, vysvětlili jsme mu, že chceme napsat do Chýnovin o kaštanu a o křížku, a přišli jsme se proto zeptat, jestli ví nějaké podrobnosti o tom, proč byl tento křížek postaven a u něho vysazen kaštan.

Pan Roučí nám potvrdil, že je to skutečně práce jeho předků, že křížek, který stojí na jejich poli, dal vybudovat jeho dědeček, ale další podrobnosti nevěděl.

Proto mi nezbývá, než popsat to, co se dá na místě zjistit. Křížek samotný stojí na krásně tvarovaném podstavci kruhového průřezu, celek působí harmonicky a na první pohled je vidět, že jak návrh, tak provedení jsou dílem profesionála. Křížek i podstavec jsou pravděpodobně z růžového sliveneckého mramoru a až na drobné vady jsou v dobrém stavu. Kolem křížku jsou zbytky čtyř sloupků, které nesly čtvercovou ohrádku. Tato ohrádka se bohužel nedochovala nepoškozená, k tomu zřejmě přispěl špatný odhad při vysazování kaštanu, který se časem rozrostl tak, že část ohrádky poškodil.

Kaštan s křížkem tvoří krásný, harmonický celek, který dokazuje, že lidská činnost nemusí být vždycky v rozporu s přírodou, pokud je dělána s citem.

S tímto místem je spojena ještě jedna zajímavost. Lidé stejně staří jako já a starší si jistě vzpomenou, že poblíž tohoto kaštanu ústila na silnici polní cesta, která začínala nad Chýní, v místě, kde končí dnešní obecní skládka a kde se říká Ve skále. Odtud vedla cesta směrem k jihu, potom se ostře lomila doprava, zamířila k trati, kterou křížila v místě zvaném U bloku. Zde byl domek pro závoráře, kteří obsluhovali tento železniční přejezd, dále přejezd na silnici do Úhonic a přejezd na cestě zvané Na průhoně. To je cesta dnes osázená alejí ořechů.

Cestu, která ústila na silnici do Úhonic, využívali chýňští farníci při nedělních návštěvách úhonického kostela, protože Chýně patřila farností do Úhonic.

Nedávno vzniklé občanské sdružení Arbor si jako jeden z cílů své činnosti dalo znovuobnovení některých cest, které v minulosti v okolí Chýně zanikly a toto je jedna z těch, které mají v našem nejbližším okolí své místo. Právě teď, kdy jsou pole okolo kaštanu zorána, můžete vidět siluetu cesty, která zanikla asi před třiceti lety, ale v poli je dosud znatelný zbytek úvozu, který se za staletí užívání zařízl do terénu.

Putovní výstava Památné stromy v Čechách, která byla i v Hostivici a nyní je v unhošťském muzeu, obsahuje i fotografii kaštanu, který jsem v dnešním článku popsal.


Pavel Fouseknext up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Kladensko - Nučická dráha
2006-10-06