next up previous
Next: Kaštan s křížkem Up: O historii jednoho objevu Previous: Černé uhlí

Kladensko - Nučická dráha

S rozvojem těžby železné rudy v Nučicích a okolí pro potřeby kladenských hutí vyvstala potřeba přepravy velkého objemu hmot z Nučicka do Kladna. Pomocí koňských potahů to byla doprava pomalá a neekonomická.

Proto se společnost rozhodla vybudovat železnici, která byla nazvána Kladensko - Nučická dráha. Byla vystavěna v roce 1857 a prvního srpna tohoto roku byla provedena první jízda na této trati.

V roce 1968, po 110 letech, byly koleje rozebrány. Přesto můžeme pozůstatky po této dráze na mnoha místech v těsné blízkosti naší obce vidět.

Například před vjezdem do Úhonic od Chýně je vpravo před prvním domem dobře patrný násep této dráhy. Vlevo, asi 200 metrů od silnice, stojí typický drážní domek.

Stejný násep je před vjezdem do Červeného Újezda těsně před prvními domy.

Tato trať sloužila nejen k dopravě železné rudy, ale také vápence, nejdříve z lomu v Tachlovicích, později z Mořiny a dalších lomů, kam byla prodloužena na přelomu století.

Zajímavostí této trati bylo, že nebyla nikdy používána k veřejné osobní dopravě.

Všechna místa popsaná v tomto článku patří k historii našeho kraje, k historii rychlého rozvoje průmyslu v posledních 150 letech. Spousta těchto míst může být cílem zajímavých výletů pro každého, kdo si chce tuto historii připomenout.

Materiály pro tento článek laskavě zapůjčil pan Marián Krutský

Pavel Fouseknext up previous
Next: Kaštan s křížkem Up: O historii jednoho objevu Previous: Černé uhlí
2006-10-06