next up previous
Next: Kladensko - Nučická dráha Up: O historii jednoho objevu Previous: Železná ruda

Černé uhlí

O tom, že v Kladně a okolí existují zásoby uhlí, se vědělo dávno. Pouze musel nastat vhodný okamžik, kdy se najde investor, který bude schopen a ochoten zaplatit vyhloubení průzkumného dolu.

Tím se stal pražský podnikatel Václav Novotný, který financoval hloubení uhelného dolu Kateřina Josefa, hlubokého 21 metr. Práce vedl zkušený havíř Jan Váňa a narazil roku 1846 na uhelnou sloj o síle 2 metry. Téměř v centru Kladna můžete vidět pomník, který toto připomíná a jehož součástí je veliký balvan uhlí.

Pokračování dalších prací vyžadovalo podstatně větší finanční zajištění, a proto 30. září 1847 spolu s Vojtěchem Lannou uzavřel V. Novotný spolek, který se nazýval Pražské uhelné doly u Kladna. Vojtěch Lanna byl známý podnikatel se zkušenostmi z velkých staveb.

Už v průběhu roku 1848 přistoupili do tohoto spolku bratři Kleinové, kteří vlastnili panství Vizmberk, na kterém řídili rozsáhlý hutnický podnik, v té době největší železárny na Moravě. Po jejich vstupu se společenství přejmenovalo na Kladenské černouhelné těžařstvo Praha.

Tato společnost později založila první kladenskou huť, podle Vojtěcha Lanny nazvanou Vojtěšská.

A to je začátek další neméně zajímavé historie, kterou bych chtěl popsat v některém dalším čísle Chýnovin.


next up previous
Next: Kladensko - Nučická dráha Up: O historii jednoho objevu Previous: Železná ruda
2006-10-06