next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN4_00 Previous: Rozhovor s . . .

Inzerce

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vľdy na začátku nového ročního období. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve sloľení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. ©»astná, S. Truksová. Vyąlo v Chýni 22. 12. 2000 nákladem 220 ks.Dana Bláhová (Říhová)

Manka, M© Chýně

Matouą, M© Chýně

Míąa R., M© Chýně

Zdenička, M© Chýně

Davídek, M© Chýně

Adélka, M© Chýně

Terezka, M© Chýně2006-10-06