next up previous
Next: Rozhovor s . . . Up: Krátké zprávy Previous: Poděkování

Volby 2000

V letošních volbách měli občané možnost vybírat své zástupce do nově vznikajících krajských úřadů. Volby se poprvé konaly jediný den, a to v neděli 12. listopadu. Možnosti spolurozhodovat o tom, kdo bude krajským hejtmanem nebo členem krajského zastupitelstva, v naší obci využilo 208 voličů ze 489, kteří byli zapsáni ve stálém volebním seznamu. To představuje 42, 53 % účasti ve volbách. To je oproti zbytku republiky velmi dobrá účast.

A jak jsme volili:

strana počet hlasů zisk %
ODS 51 24, 88
Strana venkova 3 1, 46
Čtyřkoalice 58 28, 29
Zelení 4 1, 95
KSČM 65 31, 71
Národně sociální 3 1, 46
Pravý blok 2 0, 97
ČSSD 13 6, 34
Životní jistoty 6 2, 93

Platných hlasů bylo celkem 205.

Průběh volebního aktu sledovala a výsledky spočítala sedmičlenná volební komise v čele s předsedou panem Antonínem Hákem. Komise svoji práci hladce skončila odevzdáním výsledků hlasování ve volebním středisku v Hostivici téměř přesně o půlnoci. Poměr hlasů pro pravici/levici v naší obci je 53, 17/38, 05. (Počítáme pro zjednodušení jen strany, které jsou v krajské vládě zastoupeny. )

Výsledky voleb v našem okrese:

zapsaných voličů: 65224

vydaných obálek: 21901

odevzdaných hlasů: 21888

volební účast: 33, 58%

strana platné hlasy zisk %
ODS 7428 34, 29
Čtyřkoalice 5718 26, 40
KSČM 3630 16, 76
ČSSD 2720 12, 55

Opět jsou uvedeny jen ty strany, které získaly mandát v krajském zastupitelstvu.

Výsledky voleb v našem volebním kraji:

zapsaných voličů: 894615

vydáno obálek: 293178

odevzdaných hlasů: 291032

volební účast: 32, 77 %

strana platné hlasy zisk % počet mandátů
ODS 81777 28, 76 21
Čtyřkoalice 60571 21, 30 16
KSČM 62358 21, 93 16
ČSSD 45050 15, 84 12

Pro zajímavost ještě výsledky v některých obcích našeho okresu (zisk hlasů v %):

obec ODS 4koalice KSČM ČSSD
Červený Újezd 35, 37 13, 10 25, 76 13, 97
Dobrovíz 31, 50 19, 17 31, 50 11, 64
Dolany 26, 63 11, 88 37, 70 14, 34
Drahelčice 22, 60 14, 78 38, 26 11, 30
Hostivice 35, 06 24, 48 20, 60 12, 47
Chrášťany 21, 96 18, 18 28, 03 16, 66
Chýně 24, 87 28, 29 31, 70 6, 34
Lety 59, 78 18, 14 2, 84 8, 89
Lichoceves 16, 04 14, 81 38, 27 7, 40
Nučice 31, 00 22, 50 14, 50 18, 50
Ořech 35, 52 30, 26 7, 23 15, 78
Ptice 25, 21 40, 86 19, 13 6, 95
Rudná 34, 40 21, 98 12, 91 11, 55
Tachlovice 25, 00 29, 54 12, 12 18, 93
Úhonice 16, 74 26, 04 32, 55 13, 02
Zbuzany 29, 65 23, 83 22, 67 11, 04

Příští volby nás čekají nejpozději na podzim roku 2002 a budou to volby do parlamentu a do obecního zastupitelstva.

Pro Chýnoviny sestavil a zaznamenal člen volební komise

František Fousek


next up previous
Next: Rozhovor s . . . Up: Krátké zprávy Previous: Poděkování
2006-10-06