next up previous
Next: Volby 2000 Up: Krátké zprávy Previous: Zákon o provozu na pozemních

Poděkování

Děkujeme chýňským a hostivickým rybářům za pomoc při výlovu sobínského rybníka. Zejména panu Ladislavu Černému a panu Františku Fingerhutovi, kteří pomáhali celý den. Dík.

Za RS SobínJaroslav Vevera2006-10-06