next up previous
Next: Poděkování Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Zákon o provozu na pozemních komunikacích. . .

Tento zákon má rovných 46 stran, je označen číslem 361/2000 a pořídíte ho za 32, 60 Kč, to pro ty zvídavé, pro ostatní jsem připravil krátký výtah. Co je tedy nového?

Od nového roku musí děti do 15ti let používat při jízdě na kole ochrannou přílbu.

Po dobu zimního času musí vozidla za jízdy svítit.

Na sedadle vedle řidiče se mohou přepravovat i malé děti, musíte však použít tzv. zádržný systém neboli autosedačku, samozřejmě schváleného typu a náležitě upevněnou. Povinnost použít zádržný systém se vztahuje i na osoby mladší 18ti let a současně menší než 150 cm, a to na předním sedadle bezpodmínečně, na zadním pouze tehdy, je-li vybaveno bezpečnostním pásem. Majitelé starých škodovek tedy zákon nikterak neporuší, budou-li na zadních sedadlech přepravovat děti neupevněné. Máte-li ve vozidle namontovány airbagy, zádržné systémy na těchto místech však vůbec používat nesmíte! Další výjimky jsou u osob, které pro svůj zdravotní stav či tělesnou dispozici nemohou zádržný systém používat.

Nově je upraven i vztah mezi řidiči a chodci. Řidič vozidla (kromě řidiče tramvaje) je povinen umožnit chodcům na přechodech nerušené a bezpečné přejití vozovky. Musí tedy k přechodům přijíždět takovou rychlostí, aby mohl své vozidlo případně i zastavit a umožnit chodcům, kteří zřejmě hodlají přechod použít, jeho přejití. Chodci však nesmí vstupovat na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Od nového roku řidič také nesmí držet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení.

Zákon se dotýká snad všech oblastí, které s provozem na silnicích souvisejí, pamatuje například i na honáky krav a jiných zvířat, kterým nakazuje tento dobytek po pozemních komunikacích pohánět pouze rychlostí chůze.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Poděkování Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy
2006-10-06