next up previous
Next: Železná ruda Up: O historii obce a Previous: Období 1620 - 1695

O historii jednoho objevu

V tomto čísle Chýnovin jsem se rozhodl popsat našim čtenářům historii dobývání železné rudy v našem nejbližším okolí. Objev železné rudy v Nučicích ovlivnil vznik celého průmyslového komplexu v Kladně a dalších místech.

Teprve při studiu písemných záznamů o této těžbě jsem si uvědomil, jak je zajímavá historie této lidské činnosti a jaké překvapivé souvislosti se přitom objevují. Uvědomil jsem si, že vzniku kladenských hutí v první polovině 19. století pomohlo několik věcí:

1. Využití parního stroje k pohonu hutnických a hornických zařízení.

2. Otevření ložisek koksovatelného uhlí v Kladně a okolí.

3. Objevení ložisek železné rudy (pravděpodobně nejdůležitější za všech faktorů).

4. Existence ložisek kvalitního vápence v Českém krasu.

Všechny tyto předpoklady se ve čtyřicátých letech minulého století v našem blízkém okolí naplnily.Subsections

2006-10-06