next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Zahrádka Previous: Zahrádka

Řez ovocných stromů

Řez ovocných stromů není jednoduchá záležitost. I dlouholetý odborník se stále učí a zkouší nové způsoby. Zahrádkář však může svoje ovocné stromy řezat sám. Při dodržení hlavních zásad neudělá mnoho chyb a splní se základní úkol řezu - tzn. zvýšení a zkvalitnění úrody. Obecně pro řez platí: udržovat rovnováhu mezi kořenovým systémem a velikostí koruny stromu.

Do čtvrtého až pátého roku po výsadbě provádíme výchovný řez. Ten se provádí podle druhu stromů v létě, nebo v zimě. Jeho cílem je zajistit ujmutí stromku po výsadbě a vytvarování koruny. Koruna musí být vzdušná a prosvětlená. Udržovací řez slouží k udržení vychované koruny v plodnosti a růstu. Dělá se jednou za dva až tři roky. Zmlazovací řez starších stromů prodlužuje růst a plodnost a oddaluje jejich stárnutí. Dřeviny se zmlazují tak, že se jejich větve hluboko seříznou (na 1/2), aby se nahradilo staré odplozené dřevo dřevem mladým - plodným. Řezem se zmenší koruna tak, že kořeny získají převahu a dosáhne se rychlého obnovení odříznutých větví.

Výchovný řez stromkového rybízu a angreštu, který má větší dopěstovanou korunku s třemi a více výhony, provedeme tak, že řežeme na pět pupenů. Krátké výhony zkrátíme na jeden pupen. Rybíz a angrešt, který nemá korunku (dva nebo jeden výhon), řežeme na dva pupeny, velmi krátké na pupen jeden. V dalším roce ponecháme čtyři až šest výhonů, které stříháme na osm pupenů. Udržovací řez tohoto ovoce provádíme každoročně. Řezem odstraňujeme špatné výhony a zajišťujeme prosvětlení korunky.

jabloní a hrušní se výchovný řez klasických korun provádí řezem terminálu na 1/2 a bočních větví ještě o 1/3 níže, do stejné roviny. Další léta po výsadbě pokračujeme ve výchovném řezu koruny, přičemž dotvarováváme hlavní (kosterní) větve a prosvětlujeme korunu.

Peckoviny udržujeme letním řezem po sklizni i řezem v předjaří. Pouze třešně řežeme v létě po sklizni (trpí klejotokem). Broskvoň po výsadbě řežeme velmi krátce, na tři pupeny. Odstraňujeme tím téměř celou korunku zapěstovanou ve školce. Tento krátký řez má velký význam pro ujmutí stromku, které u broskvoní bývá někdy problematické. Kratším řezem zajišťujeme lepší zásobení zbylých pupenů živinami a vláhou. Tvar koruny volíme buď pyramidální, kdy ponecháme terminál, nebo kotlovitý bez terminálu. Tento druhý tvar koruny je častý a osvědčený. Meruňky po výsadbě řežeme rovněž krátce z téhož důvodu. Volíme klasický pyramidální tvar s terminálem. Tak postupujeme i u ostatních peckovin.

Letní řez je typický pro peckoviny. U broskvoně je přímo nutný každé léto. Po jarním zakrácení vyrůstá výhon, který po dosažení 12 pupenů zakrátíme. Z tohoto výhonu vyrůstají nové letorosty, které zakrátíme za čtvrtým listem. V dalších letech provádíme prosvětlovací řezy. Při bujném růstu provádíme letní prosvětlovací řez i u meruňky a dalších peckovin.

Hlavní principy řezu platí pro všechny ovocné stromy. Základem je stále prosvětlovat korunu a udržovat ji v rovnováze. Řežeme především výhony, které rostou dovnitř koruny a které rostou přímo nahoru. Většina větví, které rostou vodorovně nebo mírně šikmo, jsou plodné dřevo. Růstové a boční dřevo není plodné. Proto se ho přiměřeně zbavujeme, a proto také zakracujeme nadměrně velké výhony na okrajích koruny. K prosvětlení přispívá výřez větví, které rostou vedle sebe nebo se kříží. Vyřízneme vždy tu, která je strmější. Staré a již dolů převislé větve rovněž zakracujeme nebo redukujeme. Brzy by se vyplodily a nesly brakové ovoce.

Vlky, tzn. výhony rostoucí přímo vzhůru z kosterního dřeva, odstraňujeme po celou dobu vegetace. Nejlepší je, pokud je vlk mladý, ještě nezdřevnatělý, vylomit ho i s lůžkem a ošetřit ránu stromovým balzámem nebo štěpařským voskem. Toto důsledné ošetření platí i u ostatních větších řezných ran. Pokud necháme do podzimu vlky zdřevnatět, musíme je řezat, a to vždy těsně u dřeva, ze kterého vyrůstají. V tomto místě jsou totiž spící očka, která mohou v příštím roce znovu vyrazit. Uřízneme-li vlky špatně, narostou po nich celé štětky vlků dalších. Nátěrové hmoty používáme jen speciální, nebo z barev jen luxol. Nikdy nepoužívejte běžné barvy. Pálí tkáně stromů. Nátěr je dobré opakovat, dokud se nezavalí hojivým pletivem, tzv. kalusem.

Pokud máte na zahradě více nadějných ovocných stromů a netroufáte si provést řez, svěřte řez odborníkům.


Lesní školka Hostivice Ing. Zdeněk Poslušný


next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Zahrádka Previous: Zahrádka
2006-10-06