next up previous
Next: Dřevo nebo plyn? Up: Napište nám . . Previous: Malé putování Norskem

Márnice na chýňském hřbitově

V roce 1924 byl postaven a vysvěcen místní hřbitov. Kdy byla postavena márnice, kronika sice neuvádí, ale vzhledem k tomu, že se v jejím podkroví zachoval letopočet 1926, dá se předpokládat, že stavba vznikla téměř souběžně. Každopádně od doby svého vzniku doznala značné újmy. Obec letos uvolnila peníze na její opravu a práce zadala firmě pana Čelikovského.

Jelikož měla budova narušenou statiku, bylo nejprve nutné stáhnout ji ocelovými pruty. Vlhké stěny byly omítnuty sanační omítkou. Udělala se nová betonová podlaha, na niž byly položeny nové dlaždice a staré zachovalé byly položeny okolo márnice, aby na stěny při dešti nestříkalo bláto. Střecha byla pokryta novými taškami a byly vyměněny okapy. Dveře a zvonička na střeše dostaly nový nátěr a v přístavku na pravé straně byl zprovozněn záchodek.

Prostor uvnitř márnice byl původně rozčleněn příčkami na tři místnůstky. Na návrh obce byly příčky vybourány a strop byl uprostřed podepřen sloupkem. Tím se prostor uvnitř upravil tak, aby se zde v budoucnu mohly konat smuteční obřady.

V současné době se pracuje na systému odvádění dešťové vody a vody od pumpy. V budoucnu se počítá ještě s opravou křížku, který stojí uprostřed cesty před márnicí.

Zatím je márnice obílena, ale na jaře dostane márnice nový nátěr. Aby se obnovil její původní ráz, bude barva vybrána podle vzpomínek místních pamětníků.

Světla Truksová


next up previous
Next: Dřevo nebo plyn? Up: Napište nám . . Previous: Malé putování Norskem
2006-10-06