next up previous
Next: O historii jednoho objevu Up: O historii obce a Previous: O historii obce a

Období 1620 - 1695

Hlavním pramenem tohoto období zůstávají pozemkové knihy.

Krčma po roce 1629 zpustla. Většina obyvatel se v letech 1620 - 1659 vyměnila; z původního obyvatelstva se v Chýni udržely pouze tři rodiny: na statku čp. 26 hospodařil Jan Chalupa, na chalupě čp. 18 hospodařila rodina Karbanova a rodina Nedbalova. Roku 1618 najmul Jan Nedbal od vrchnosti krčmu, 1621 ji koupil. Zemřel r. 1627 a zanechal po sobě 4 syny; dva z nich zahynuli ve válce (po r. 1626) a jejich podíl připadl vrchnosti. Zbyli Jan a Šimon. A to je jediná rodina, která se v Chýni udržela od r. 1618 až do současnosti.

Ostatní statky a chalupy změnily během třicetileté války majitele. Panský dvůr měl 12 zaměstnanců, kteří bydleli přímo ve dvoře. V chalupě u ovčína bydlel panský ovčák. Sedláci a chalupníci odevzdávali desátky úhonickému faráři: obilí, dřevo a nemajetní museli faráři robotovat. Hospodářské postavení poddaných v období 1659-95 zhoršily dva požáry v letech 1668 a 1683. Při prvním požáru vyhořel zcela statek čp. 25 a chalupa čp. 18 a při druhém rovněž statek čp. 25 a hospoda čp. 21. Další pohromou pro Chýni byl mor v roce 1680. Vyžádal si 41 obětí, což bylo pro obec tragické, když uvážíme, že v roce 1659 obývalo ves pouze 59 obyvatel. Koncem 80. a 90. let se objevují pusté statky. Velkého selského povstání v roce 1680 se Chýně přímo neúčastnila. Kolem roku 1692 měla Chýně 9 statků a 6 chalup.

Přetištěno z publikace Vědecká práce zemědělského muzea z roku 1963. Autor: Jaroslava Střesková, promovaná historička.

Vybrala:Milada Šťastnánext up previous
Next: O historii jednoho objevu Up: O historii obce a Previous: O historii obce a
2006-10-06