next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Chýňský všeuměl

Martinské slavnosti

Letos již podruhé bylo možno v Chýni zúčastnit se oslav svátku sv. Martina, které si připravily děti ze školky v rámci výchovy k tradicím. Děti pomohly upéci martinské rohlíčky, vyrobily si voskem batikované barevné lampionky a připravily si krátké vystoupení.

Slavnosti se konaly ve čtvrtek odpoledne ve školce, kde se sešli děti, rodiče a známí. Paní ředitelka Sedláková přivítala všechny hosty a zahájila slavnosti úvodním slovem. Školáci pak přednesli známá přísloví vztahující se k tomuto období. Jedna z maminek přečetla legendu o sv. Martinovi. Vzápětí bylo možno sledovat malé divadelní představení o tomto hrdinovi v podání dětských herců doprovázené slovy písně o sv. Martinovi. Následoval průvod broučka s lucerničkou s písní Svítil brouček malý. Po první části této krásné písničky přečetla paní ředitelka legendu o světlu a děti pokračovaly ve zpívání dalších slok. Při každé donesly světýlko určené osobě, nakonec se každý rozběhl ke své mamince a předal svíčičku jako symbol vnitřního světla a lásky i jí. Svíčky se pak rozdaly i všem dalším hostům, aby si je jeden od druhého zapalovali a tím nechali rozhořet své světlo. Za chvíli byl celý kruh přítomných rozzářen svíčičkami a krásnou atmosférou se zpěvem o světlu v rodině. Po ukončení této části si každý mohl ochutnat z upečeného cukroví a připravit se na průvod. Za chvilku se začala ve večerní tmě rozsvěcet světélka lampionů a průvod pomalu vyšel ze školky směrem do vesnice, kde zastavoval u domů, zpíval písně a rozdával tak světélko dál.

Je krásné, že tu máme tolik dětí, které dokáží rozdávat radost dál. Stačí jen se na chvilku zastavit a dívat se, kolik krásného v dětech je a kolik věcí se od nich můžeme naučit my dospělí. Představení bylo moc hezké a průvod s lampiony také. Je to příležitost, kdy dospělí spolu s dětmi prožívají krásné chvíle. Jsem ráda, že se najdou rodiče, kteří si dokáží udělat čas na své děti, věnovat jim malou chvilku a tím jim dát obrovský dar - dar lásky, která překoná všechny potíže. Je to pro mne krásný zážitek a děkuji za něj všem, kdo se na něm podíleli.

Eva Fousová


next up previous
Next: Zdravý život Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Chýňský všeuměl
2006-10-06