next up previous
Next: Martinské slavnosti Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce

Chýňský všeuměl

Ve dnech 11. - 12. 11. a 18. - 19. 11. proběhla výstava Chýňský všeuměl, pořádaná občanským sdružením Arbor.

Ačkoli se jednalo o první výstavu tohoto zaměření v obci, počet vystavovatelů (63 + děti a maminky z MŠ) a návštěvníků (cca 300) svědčí o zájmu veřejnosti. Je těžké vypsat, co se těšilo větší pozornosti. Pro dětské návštěvníky měly bezesporu největší kouzlo modely bitevních lodí a letadel. Všichni jsme mohli obdivovat výšivky všeho druhu, pletáž, šperky, hračky, fotografie, obrazy, keramiku, intarzie, výrobky ze dřeva, kovu, papíru a textilu. Např. kovový šachový stolek, obrazy vyšívané, malované a vykládané dřevem, různé ubrusy, kroj, malované a drátkované kameny, barvené těstoviny, háčkované dečky - prostě výrobky užitné, ozdobné i zábavné, výrobky pro denní potřebu, potěšení i hru. Nelze vyjmenovat všechny vystavovatele, a tak raději neuvedu žádné jméno, neboť i tomu, kdo přispěl malým dílem, patří dík.

Písemné i ústní hodnocení bylo vesměs velmi pozitivní a mnozí projevili přání akci zopakovat. V příštím roce jistě zrealizujeme výstavu ať už ve stejné podobě nebo tematicky ucelenější. O její přípravě Vás budeme včas informovat.

Každý příspěvek či nápad vítáme a těšíme se na co nejširší spolupráci se všemi občany.

Závěrem chci poděkovat občanskému sdružení Topas Tachlovice, jmenovitě panu Křívovi, za zapůjčení jím vyrobených panelů, bez nichž by výstavní plocha nemohla být plně využita. Zástupci OS Topas naši výstavu navštívili a popřáli nám hodně radosti z dalších akcí. Zároveň tímto zvou všechny občany Chýně na svoji výstavu Vánoce 2000 pořádanou od 9. 12. na OÚ Tachlovice.

Jana Horákovánext up previous
Next: Martinské slavnosti Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce
2006-10-06