next up previous
Next: Stížnost na provoz chrášťanské Up: Životní prostředí Previous: Tříděný odpad - sklo

Výsadba stromů

V podzimních dnech zorganizovalo občanské sdružení Arbor výsadbu stromů podél silnice k Litovickému nádraží.

Vysadili jsme zde 72 tříletých jasanů ztepilých. Byla tak doplněna již dřívější výsadba javorů jasanolistých, a pokud se stromům bude dařit, vznikne zde za patnáct dvacet let dominantní alej.

Ondřej Jelínek2006-10-06