next up previous
Next: Výsadba stromů Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Tříděný odpad - sklo

Od roku 1990 bylo v naší republice sklo postupně téměř vytlačeno plastovými, hliníkovými nebo i papírovými obaly (krabice od mléka a nápojů). Přesto se u některých potravinářských a lihovarnických výrobků nedají skleněné obaly nahradit jinými. Jedná se hlavně o alkoholické nápoje, které by v plastovém nebo jiném obalu ztratily svůj punc, nebo o ovocné a zeleninové výrobky, které se sterilizují.

Některé lahve jsou vratné oproti záloze, takže je stačí odnést zpět do obchodu. To je velice důležité. Kdybychom totiž jednu láhev takto vrátili čtyřicetkrát, šestkrát méně bychom zatížili životní prostředí než při použití lahve umělohmotné (škodlivé emise, zatížení skládek, oxid uhličitý - 2x). Bohužel se systém sběru lahví a jejich opětovného použití u nás hroutí.

Co nevrátíme do obchodu a ostatní sklo, které nevyhodíme do popelnice, ale do kontejneru k tomu určenému, firma Komeko odveze a ve sklárnách v Příbrami bude opět zpracováno.

Do kontejneru na sklo kromě nevratných lahví patří: všechny sklenice a skleničky (od kompotů, zelenin, marmelád, přesnídávek a pod. ), okenní skla, tabulová skla ze skříní, skleněné nádobí, lahvičky od mycích prostředků (vyskytují se jen v malé míře) a také lahvičky od kosmetických přípravků (krémů, čistících emulzí, parfémů a pod. ). Než všechno toto sklo do kontejneru vhodíme, je nutné ho zbavit všech součástí z plastu nebo kovu - uzávěrů, oušek, kovových pásků (varné konvice) nebo rozprašovačů (parfémy) a umělohmotných hrdélek. Jiné znečištění (organické, např. zbytky jídel) nevadí. To se při tavení odpaří.

Do kontejneru na sklo nepatří: žárovky, automobilová skla (jsou kryta ochrannými fóliemi), zrcadla (ta jsou pokovována), skla s drátěnou výztuží, televizní obrazovky. Zvláště tam pak nepatří keramika a porcelán (základem jejich výroby je hlína). Dále obaly od chemikálií a léků a zářivky. Poslední tři patří do kontejneru na nebezpečný odpad.

Světla Truksová


next up previous
Next: Výsadba stromů Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06