next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1931

Zima byla mírná, sněhu málo, až teprve 8. , 9. , 10. , 11. a 12. března vytrvale chumelilo. Poslední dva dny jmenované byly nejhorší z celé zimy. Vichřice nadělala velké závěje, 29. a 30. března - na Květnou neděli napadlo 6 cm sněhu, rovněž 15. dubna celý den chumelilo. 6. března ráno byl mráz -9$^{0}$C. Duben byl studený, vegetace se tím opozdila - téměř o 3 týdny - stromy počaly kvést až počátkem května. V červnu a červenci nastala vedra, takže žně se neopozdily, začaly 21. července.

Od 13. ledna se ulice osvětlovaly za paušální poplatek roční 1 260 Kč, pravidelně denně večer i ráno. Proud elektrický zapínal se samočinně zvláštním hodinovým zařízením.

Po Františku Vyšínovi koupil živnost hospodářskou zmenšenou asi o 16 ha pozemků, jež koupili si jednotlivci, Josef Jerman z Chýňavy. Václav Mendl, kolář, prodal domek Františku Javůrkovi, inspektoru policejní stráže.

Na úpravě obecních cest zaměstnávala obec ty dělníky, kteří byly z jejich pravidelné práce propuštěni následkem všeobecné hospodářské krize. Nezaměstnaných hlásilo se na obecním úřadě 52. Předem brán byl zřetel na nemajetné živitele rodin. Tyto nouzové práce vyžádaly si nákladu 41 tisíc.

Při volbách do obecního zastupitelstva konaných v neděli 27. října 1931 dostala českoslov. Strana národně-socialistická 101 hlas a 5 mandátů. Komunistická strana dostala 116 hlasů a 5 mandátů, republikánská strana dostala 93 hlasy a 4 mandáty, strana sociálně demokratická dostala 36 hlasů a 1 mandát. Starostou při rovnosti hlasů zvolen losem Josef Rys, strážník trati v. v. , náměstkem Stanislav Míšek, truhlář, členy obecní rady Štěpán Horák, rolník, František Kotva, horník, Václav Procházka, rolník.

V podzimních měsících vyskytla se u hovězího dobytka v obci slintavka a kulhavka.

Během roku narodilo se v obci 9 dětí, oddáno 5 osob, zemřelo 11 osob.

Vybrala:Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06