next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Historie naší školy III

Vánoce v mateřské škole

Příprava na Vánoce začíná v mateřské škole již začátkem školního roku, na podzim, v době sklizně. Po svatováclavských a michalských slavnostech jsme začali shromažďovat nejrůznější přírodní materiály (slámu, šustí, len), vybírali jsme nejkrásnější jablíčka, sbírali ořechy, připravovali křížaly. Již v červnu děti natrhaly svatojánské devatero kvítí, z kterého jsme upletli věneček, který položíme o Vánocích k jesličkám.

O svátku sv. Martina jsme s dětmi připravili malou slavnost zakončenou lampionovým průvodem - jako symbol vynášení světla do tmy a radosti všem lidem, stejně jako sv. Martin, který měl hodně lásky pro druhé, rozdělil se se žebrákem o plášť, rozdal radost, rozdal lásku, rozdal světlo. Protože každý dobrý čin září, každý dobrý čin, to je láska, to je světlo.

Období po sv. Martinu je období klidu. Končila služba u hospodáře, a tak se lidé scházeli, usedali ke kolovrátkům, ke vřetánkům, k tkalcovským stavům. I my ve školce jsme v tomto období předli, tkali, vyšívali. Děti si zkusily upříst na vřetánku ozdobnou šňůrku z ovčího rouna, tkaly na stávku, vyšívaly rybičky, vytkávaly ptáčka přástevníčka, který nás po celou dobu obveseluje. Přástky skončily před svátkem sv. Lucie, kdy nejlepší přadlenka - tentokrát to byl chlapec David, dostala, vlastně dostal, za odměnu vrkoč.

Adventní dobu jsme zahájili návštěvou Karlštejna, kde jsme si v muzeu prohlédli výstavu betlémů. Děti výstava inspirovala k tomu, že si ve školce namalovaly betlém jako adventní kalendář, každý den rozsvěcují jedno okénko.

V pondělí po první adventní neděli jsme se s některými rodiči a s Patrikem ze 3. třídy pokusili vyřezat vlastnoručně vánoční motivy z překližky pod odborným vedením pana Horáčka z Prahy. Myslím, že ten, kdo se zúčastnil, nelitoval. Za odměnu jsme si ještě mohli vyrobit svíčku ze včelího vosku.

O svátku sv. Barbory jsme s některými dětmi ráno před východem slunce nastříhali barborky. V poledne jsme se všemi dětmi za účasti většiny rodičů zasadili strom milénia - dub letní, který jsme se svolením pana starosty, kterému tímto děkuji, vysadili na místní hřiště. Strom jsme zakoupili z dobrovolných příspěvků, které jsme vybrali při různých slavnostech pořádaných v MŠ. Věřím, že tento strom vám všem přinese radost a světlo do vašich srdcí. Vždyť byl vysazen právě první den adventu s láskou a čistotou dětských srdíček. Patronát nad tímto stromem převzalo občanské sdružení Arbor. Potom jsme již všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, anděla a hlavně čerta (nebo ne?!). Děti byly statečné, slíbily čertovi, že budou i nadále hodné, a proto dostaly pěknou nadílku.

Od tohoto dne již celou školkou zaznívají koledy a přípravy na Vánoce vrcholí.

12. prosince k nám přijelo divadlo s Vánoční pohádkou, připravujeme přáníčka, ozdoby na stromeček, pečeme cukroví a těšíme se na společné posezení u stromečku s rodiči a všemi přáteli, kteří se s námi chtějí rozdělit o radost z nadcházejících svátků. Těšíme se také, že nás opět navštíví Martin Kropáč, který nám zahraje na housle známé koledy.

Všechny slavnosti a celou dobu očekávání samozřejmě provázejí písničky, básničky, říkadla a hlavně pohádky.

Stejně jako děti, tak i všichni dospělí se těší na Vánoce, a proto Vám všem za nás a za naše děti přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně radosti, lásky a vzájemné úcty.

Františka Sedláková


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Historie naší školy III
2006-10-06