next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) ukládá:

Starosta obce odpovídá

1. Požární nádrž (rybníček) uprostřed obce je vypuštěna. Bude se opravovat či s ní má obec jiné plány?

Odpověď: Rybářský kroužek Chýně ukončil k 30. 11. 2000 svou činnost a provedl slovení ryb z požární nádrže. Současně OPS Strahovský rybník požádalo o pronájem požární nádrže s tím, že na jaře provede opravu hrází. Nádrž bude používána k odchovu násady do Strahovského rybníka. Při vypuštění bylo zjištěno, že při čištění rybníka, které provádělo před lety JZD, byly podhrabány základy hráze a byly podemlety vodou. Proto bylo provedeno zasypání patky hráze kamenem.

2. Firma PS - Pozemní stavby Havlíčkův Brod, která vyhrála výběrové řízení na výstavbu kanalizace a následně od podpisu smlouvy ustoupila s odůvodněním, že jde do konkurzu, se nyní této stavby účastní pod vedením firmy Aquastav (která zmíněnou zakázku dostala). Není to divné?

Odpověď: Dodavatelem kanalizace pro obec je firma Aquastav s. r. o. , a pokud si tato firma objednala část zemních prací u jiné firmy, je to její záležitost. Jedná se o běžnou praxi, protože žádná menší firma nedisponuje takovým technickým zázemím, aby byla úplně soběstačná.

3. Jak jste spokojen s vytápěním budovy OÚ tepelným čerpadlem, můžete nám říci, kolik toto topení stojí?

Odpověď: Vytápění budovy OÚ tepelným čerpadlem se jeví velmi efektivní jak tepelnou pohodou, tak ekonomickými náklady.

Konkrétně za rok 1999 zaplatila obec za vytápění celé budovy, ohřev užitkové vody a veškeré náklady na další spotřebiče mimo ordinaci a služební byt 47 648, 60 Kč, z toho nájem za hodiny činí 16 396, 80 Kč.

Pro porovnání uvádím, že v ZŠ, kde topíme propan - butanem, platíme za topení 25 až 30 tisíc korun měsíčně.


Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) ukládá:
2006-10-06