next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: b) schvaluje:

c) ukládá:

  1. starostovi obce jednat o úpravě návrhu regionálního členění Středočeského kraje a okresu Praha-západ ve smyslu stanoviska aktivu starostů obcí okresu

starosta F. Fingerhutzástupce starosty V. Procházka2006-10-06