next up previous
Next: b) schvaluje: Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: Obecní zastupitelstvo

a) bere na vědomí:

  1. informaci o novém územně správním členění Středočeského kraje a regionu, do kterého bude začleněna obec Chýně2006-10-06