next up previous
Next: a) bere na vědomí: Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: Usnesení mimořádného veřejného zasedání

Obecní zastupitelstvo2006-10-06