next up previous
Next: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

1. Od 14. 11. 2000 byl spuštěn zkušební provoz části kanalizace.

2. Na práci v obci byl přijat Jan Bucek ve výkonu civilní služby.

3. Obecní zastupitelstvo projednalo stížnosti na práci stavební komise, která se zavázala svou činnost upravit tak, aby opět vyhovovala potřebám obyvatel obce.

4. Obecní zastupitelstvo rozhodlo vyzvat občany, kteří si nekupují žádné známky na popelnice, aby prokázali, jakým způsobem likvidují komunální odpad.

5. Koncem listopadu se obec připojila na internet.

6. Od 1. 1. 2001 bude starosta p. Fingerhut zastávat svůj úřad na plný úvazek.

Světla Truksová2006-10-06