next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN4_00 Previous: CHYN4_00

Úvod

Vážení čtenáři, nyní držíte v rukou již osmé číslo Chýnovin, které uzavírá druhý ročník. V následujícím roce chceme přejít na trochu jiný způsob distribuce. Dosavadní podomní prodej je časově náročný, a to jak pro kamelota, tak i pro čtenáře, kteří čekají, kdy už se na ně dostane řada. Systém předplatného by měl být oboustranně výhodný a celý náklad by se mělo podařit roznést do poštovních schránek během dvou dnů, a ne měsíce, což se stávalo tehdy, když čtenáři nebyli doma k zastižení.

Proto Vás prosím, předplaťte si Chýnoviny, nejlépe celý ročník (u Evy Jelínkové za 36 Kč) a zprovozněte si poštovní schránky.

I nadále bude možné si jednotlivá čísla zakoupit na adrese: 1. máje 79/5.

Od listopadu nabyl účinnosti nový zákon o obcích, který mimo jiné nově upravuje vztahy mezi občany a vedením obce. Jednou ze změn je povinnost svolávat veřejné zasedání minimálně jednou za dva měsíce. V současné době chodí na veřejná zasedání tak 10 až 15 občanů, někdy i méně. Při větší frekvenci schůzí bude návštěvnost asi ještě menší. Proto bych chtěl průběh schůzí od příštího roku nahrávat a pak napsat stručný komentář, kterým bych schůzi zpřístupnil i ostatním občanům. Zatím jsem si koupil mikrofon, tak uvidíme.

Jelikož začala zima a nastávají vánoční svátky - pravý to čas na zvolnění životního tempa, rád bych Vám na závěr přečetl krátký úryvek z lotyšské pohádky Královský topič.

. . . Když král, který celé dny trávil na honu v lesích, odhodil těžké lovecké boty - promrzlý nebo nemocný -, tu topič zatopil v krbu smolnými poleny z borovic a krále uzdravila jejich hojivá pryskyřičná vůně.

Za bílých zimních dnů měl rád bílé březové dřevo s lehkou březovou nahořklou vůní. Jakmile se mu v opojení začaly zavírat oči, zdávalo se mu, že zabloudil v ojíněném krásném březovém háji.

Za hlučných hostin praskala v krbu zvonivá jedlová polena - to král přemýšlel o slavných bitvách a lovech, v nichž svištěly střely.

Na sklonku starého roku spaloval topič namodralé dubové špalky, které ještě dlouho po půlnoci dohořívaly jako bolest a tma. . .

Ondřej Jelíneknext up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN4_00 Previous: CHYN4_00
2006-10-06