next up previous
Next: Schůze 7. 8. 2002 Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Svoz popelnic

Místostarosta obce odpovídá

Co je nového s pozemkovými úpravami?

I když by se nezasvěcenému občanu mohlo zdát, že se v tomto směru nic neděje, pravý opak je pravdou. Minulý měsíc bylo dokončeno přebonitování půdy v celém katastrálním území Chýně, které musí nutně komplexním pozemkovým úpravám předcházet. Nyní probíhá výběrové řízení na zpracovatele pozemkových úprav. Po jeho skončení bude svoláno úvodní jednání, na něž budou pozváni všichni vlastníci zemědělské půdy v našem katastrálním území. Zde jim bude podrobně vysvětleno, kterých pozemků a v jakém rozsahu se komplexní pozemkové úpravy týkají a jak se bude dále postupovat. Vlastníci si zde zvolí sbor zástupců, který bude další průběh úprav řídit a zajišťovat spolupráci s obecním zastupitelstvem i ostatními občany. Toto jednání proběhne ještě v letošním roce, možná již v měsíci říjnu.

Proběhlo již místní šetření na vznik obytné zóny v ulici Za školou, jaký byl jeho výsledek? (viz informace na schůzi 29. 5.)

Uvedené jednání proběhlo 8. srpna. Zúčastnili se ho zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR, dále Referátu dopravy Okresního úřadu Praha - západ a zástupci naší obce. Výsledkem je rozhodnutí: ulice Za školou, 1. máje, V pískách a Spojovací budou osazeny na vjezdu a výjezdu značkami Obytná zóna! Značky jsou již objednány a budou instalovány po dodání.

Jak dopadla sbírka na pomoc zatopené obci Štěchovice?

Obecní úřad Chýně ve spolupráci s Městským úřadem Rudná pořádal ve dnech 14. a 15. srpna materiální sbírku na pomoc nejvíce v okrese záplavami postižené obci Štěchovice. Organizování této sbírky se iniciativně ujala paní Katka Žáková, která se zúčastnila i předání materiálů přímo ve Štěchovicích. Za její aktivní přístup jí jménem obecního úřadu srdečně děkuji. Současně děkuji všem občanům naší obce, kteří do sbírky přispěli. O výsledcích sbírky a jejich předání si přečtete samostatný článek paní Žákové v tomto čísle. Dozvíte se zde i o další připravované sbírce nábytku. Obecní úřad plánuje dále uspořádat ještě finanční sbírku, o které bude informovat občany rozhlasem.

Mluvíme-li o pomoci naší obce povodní postiženým oblastem, je nutné ještě připomenout pomoc našich hasičů. Členové místního sboru dobrovolných hasičů pod vedením velitele Jiřího Mikulenky v sestavě Miroslav Buchar, Vlastimil Jungman, Jiří Kolka, Tomáš Kunhart, Tomáš Vorlíček a Libor Zeman se zúčastnili s technikou na odstraňování následků povodní v Praze Modřanech a Dobřichovicích. Zde strávili v plném pracovním nasazení několik víkendů. Za jejich příkladnou činnost, za to, že obětovali volný čas a dobrovolně riskovali své zdraví, i za vzornou reprezentaci obce jim právem náleží poděkování obecního zastupitelstva a všech občanů naší obce.

Ondřej Jelínek Václav Procházka


next up previous
Next: Schůze 7. 8. 2002 Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Svoz popelnic
2006-10-06