next up previous
Next: Místostarosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad

Svoz popelnic

Od začátku měsíce října budou popelnice opět sváženy každý týden.

Světla Truksová2006-10-06