next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Křížek Za kanálem

Kapitalismus 1848-1948 - pokračování

V druhé polovině 19. století byly ještě v Chýni 3 rybníky: Bašta (Mariánka), Mlýnský rybník a rybníček ve vsi. Mlýnský rybník byl později zrušen a přeměněn na zemědělskou půdu. V roce 1864 byl zrušen chov ovcí v důsledku zániku úhorů a nástupem levnější bavlny. Roku 1848 bylo v Chýni 31 domkářů, jejichž hlavním zaměstnáním byla nádenická práce v zemědělství, především u dvora, ale i u sedláků a v 20. letech 19. století odcházeli někteří obyvatelé, když nebyla práce v zemědělství, do buštěhradských dolů nebo do Prahy.

V roce 1848 měla Chýně 364 obyvatel, v roce 1870 467.

Bytové podmínky nebyly dobré. Ve statcích a chalupách žila zpravidla početná rodina hospodáře, čeleď a často výměnkář i s rodinnými příslušníky. Rozloha statku byla 3-5 obytných místností. Stavení domkářů měla obvykle světnici, síň, komoru, půdu a chlév. V těchto prostorách žilo i 10 osob. V domcích se někdy vyskytovali nájemníci. Nejchudšími obyvateli byla pražátka, děti z pražského nalezince, které byly chýňskými domkáři za peníze vychovávány.

Další kategorii vesnického obyvatelstva byli výměnkáři. Výměnek na statku i na chalupě se skládal z bytu, peněz a naturálií, u domkářů pouze z bytu. Někdy býval výměnek pro statek značným zatížením. O hmotné zajištění přestárlých domkářů a zemědělských dělníků postaráno nebylo, pracovali, pokud mohli, potom, když se toho dožili, starala se o ně domovská obec - jako o své chudé.

V roce 1848 byli v Chýni 3 ševci, 3 zedníci, 1 tesař, 1 kovář, 1 krejčí. V průběhu dalších let přibyl kolář, řezník, cihlář. Cihelna je uváděna v roce 1864 v čp. 54. Roku 1880 byl založen druhý hostinec, bývalý tesař Václav Löffler zřídil při něm též krámek krupařský. Obchod obilím provozoval v letech 70. a 80. Josef Novák, rolník z čísla 31. Dále byl ve vsi podomní obchodník Moric Löwi a kramáři Anna Pokorná z čp. 36 a Matěj Rajtora z čp. 49.

Přetištěno z publikace Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně. Vědecká práce zemědělského muzea. Autor: Jaroslava Střesková, prom. historička


next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Křížek Za kanálem
2006-10-06