next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN3_02 Previous: Štamgast od Hamouzů cestovatelem

Inzerce

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Evidenční číslo MK ČR E 12562. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 311 679 795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 271 741 615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 23. 9. 2002 nákladem 230 ks.

Jan Rečo - autoportrét

Zatopené Štěchovice

Křížek Za kanálem - podstavec2006-10-06