next up previous
Next: Rozhovor s... Up: Krátké zprávy Previous: Narození

Úmrtí

15. srpna jsme se navždy rozloučili s paní Marií Legátovou. Zemřela ve věku 64 let.

Eva Jelínková2006-10-06