next up previous
Next: Úmrtí Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Narození

V měsíci srpnu se narodily tyto děti:

Jáchym Barek - 8. 8. 2002

Vojtěch Nývlt - 25. 8. 2002

Srdečně blahopřejeme!

Eva Jelínková2006-10-06