next up previous
Next: Křížek Za kanálem Up: O historii obce a Previous: O historii obce a

Zlý čin tisíc let starý

Na dřívějších pastvinách (na svahu vodárenského pásma nad ulicí Halenkovská a Nedašovská ve Zličíně) bylo 27 různě velkých studánek křišťálově čisté pramenité vody.

Na tomto místě se každoročně na Boží hod velikonoční scházelo velké množství lidí, kteří přicházeli z různých míst. Zde se omývali pramenitou vodou, která uzdravovala a dávala záruky dlouhého života. Zejména to ale bylo místo pro církevní obřady.

Opat Dionysius však o své vůli pozemky včetně vodního bohatství prodal. Opatství benediktinského řádu označilo tento prodej za zlý čin a tak vznikl název nám všem dobře známý - Zličín.

Vývoj názvu obce Zličína od roku 1045: Zličina, Zlyczyny, Zleezynie, Zlyczina, Zlýčiy, Zlýčine, Zleyzin, Zleyčin, Zlejčin, Zleyzin, Zličín.

Podle informací vydaných MČ Praha-Zličín 19. 6. 1999.

Ondřej Jelínek2006-10-06