next up previous
Next: Pomoc Štěchovicím Up: Napište nám... Previous: Kultura v životě člověka a

Obec, nebo investiční firma?

Starosta František Fingerhut mi sice odpověděl na můj otevřený dopis uveřejněný v předminulých Chýnovinách, ale část jeho odpovědí vyvolává další otázky, a proto v tomto čísle reaguji. Nejdříve se vyjádřím k úvodnímu odstavci odpovědí p. Fingerhuta. Tam píše - cituji:Pokusím se na tento dopis stručně odpovědět, i když některé otázky mi připadají účelové, zvláště od člověka, který má tak dobře prostudovaný zákon o obcích. Konec citátu. Přiznám se, že část tohoto výroku je mi nesrozumitelná, možná, že čtenáři vědí, co chtěl pan Fingerhut říci. Já se vyjádřím k té části výroku, které rozumím. Pokud F. Fingerhutovi připadají některé otázky účelové, já říkám, že účelové jsou všechny, které jsem v dopise napsal! Jejich účelem je, dostat na ně odpovědi. A to se podařilo jen zčásti.

Vysvětlení, proč starosta postupoval tak, jak postupoval - viz druhý odstavec, opravdu nerozumím. V době, kdy mi odpovídal, proběhla veřejná zasedání obecního zastupitelstva s dostatečným časovým odstupem od uveřejnění ve vývěsce, a přesto starosta tuto záležitost na veřejném zasedání neprojednal!

Odpověď na třetí otázku vyvolává spíše další otázky. Vysvětlím proč. Budu opět citovat část této odpovědi, protože v ní je obsažena zřejmě nejvážnější část celého záměru. Cituji: Vzhledem k tomu, že částka nutná na nákup pozemku, projektu, dokončení prvních domů dosahuje 350 mil. Kč, nemůže za tuto částku obec ručit majetkem, ale případně by se jednalo o záruku vlastní stavbou. Konec citátu. Tučně jsem označil tu část, která obsahuje největší otazník v celém tomto záměru. Je to zaprvé obrovská finanční částka, kterou by si vyžádala pouze část celé investice! Zadruhé, a to je zároveň moje hlavní otázka na pana starostu, co si máme představit pod pojmem prvních domů. Půjde o dva domy, nebo pět, zkrátka v této odpovědi chybí to hlavní: kolik by měl stát celý investiční záměr? Protože už částka 350 milionů, to je třetina miliardy, bere soudnému člověku dech.

V této souvislosti bych chtěl připomenout, a čtenáři Chýnovin v novinách a televizi tuto informaci nepochybně zaznamenali, že například město Rokytnice nad Jizerou bylo donuceno dát do dražby prakticky veškerý nemovitý majetek, který mělo ve vlastnictví. A to se jedná o velké město, které je navíc položené v atraktivní turistické oblasti, se zárukou slušných příjmů v letní i zimní turistické sezoně. Zároveň jsme se mohli dočíst, že desítky dalších obcí jsou zadluženy. Proto si myslím, že není možné, aby veřejnost nechávala tyto věci bez povšimnutí a projevovala k těmto věcem, které se dotýkají možných problémů nás všech, takovou lhostejnost.

Dovolím si pro ilustraci malý výpočet: Chýně má asi 650 obyvatel. Pokud vydělím starostou uvedenou částku 350 milionů tímto počtem obyvatel, vyjde mi zadlužení 538 460 Kč. To je částka, kterou by byl zadlužen každý občan Chýně, včetně kojenců a důchodců! K tomu si každý může připočítat již existující dluhy, které starosta vyčíslil ve své odpovědi. Další starostova odpověď se dá označit jako plácnutí do vody, nebo laciný populismus. Zde nám vypočítal, že by mělo po dokončení akce zůstat v rozpočtu obce 80 milionů Kč! Zároveň nám načrtnul představu, jak by byly tyto peníze využity.

Pokud máme takovéto vidině věřit, je nutné, aby nám starosta pomocí reálných čísel doložil, kolik bytů by mělo být stavěno, jaký zisk z jednotlivého bytu by bylo možné očekávat a jestli výsledná částka odpovídá této cifře. K tomu je možné snad jenom dodat, s jakým ziskem by chtěly tuto výstavbu provádět stavební firmy a banka, která by poskytla úvěr. Potom bychom došli k tomu, že starostou uváděná cena bytu by se musela pohybovat v podstatně jiných číslech.

Bez seriózního ekonomického rozboru celého záměru musím za sebe říct jediné. Tato část odpovědi se dá označit jako laciná předvolební rétorika. Čtenáři Chýnovin, daňoví poplatníci, si nepochybně udělají vlastní názor na tuto věc.

V odpovědi na mojí 9. otázku, která se týkala petice občanů, starosta lakonicky odpovídá, že je součástí dokumentace stavby. Mě by ale daleko víc zajímalo, jestli existence této petice má nebo měla nějaký vliv na postoj pana starosty a ostatních zastupitelů k takovémuto stavebnímu závěru. To se bohužel z jeho odpovědi vyčíst nedá.

Mně nezbývá nic jiného než doufat, že nám starosta otázky, které z tohoto článku vyplynuly, v blízké době zodpoví. Zároveň bych chtěl říct, že by se starosta měl především starat o každodenní problémy obce, jako je například pořádek na veřejných prostranstvích, využití obecních zaměstnanců, dopravní bezpečnost v obci a další všední problémy, které vyžadují každodenní mravenčí práci.

Pavel Fousek


next up previous
Next: Pomoc Štěchovicím Up: Napište nám... Previous: Kultura v životě člověka a
2006-10-06