next up previous
Next: Obec, nebo investiční firma? Up: Napište nám... Previous: Napište nám...

Kultura v životě člověka a obce

Kultura je v životě člověka stejně důležitá jako např. potrava. Jestli se to někomu zdá přitažené za vlasy, budu se snažit vysvětlit, jak to myslím.

Příchodem demokracie do našich zemí k nám pronikla i komerční televize, komerční rádia a komerční kultura vůbec. Komerční televize a rozhlas se podřizují většinovému vkusu obyvatelstva. Proto se zde jen zřídka objeví kvalitní hudba, zábava a filmy. Přesto si myslím, že i v tomto programu si může každý něco vybrat. Netvrdím tedy, že zavrhuji komerční média. Prostě patří k fungování otevřené společnosti.

Protiváhu komerčním sdělovacím prostředkům by měla vytvářet veřejnoprávní televize a rozhlas. Jde o sdělovací prostředky, které by měly přibližovat menšinovou kulturu. Faktem však zůstává, že např. i na veřejnoprávní rozhlasové stanici Radiožurnál je stále slyšet převážně komerční hudbu (K. Gott, H. Vondráčková, bratři Nedvědové atd. ). To by měla být hudba spíše pro komerční rozhlas. Veřejnoprávní sdělovací prostředky se v posledních letech dokonce snaží těm komerčním vyrovnat. Tak se např. v reklamě na 2. programu ČT můžete dozvědět, jak se zbavit chlupů na nohách nebo jak si při malování bytu nezacákat oblek, ve kterém chodíte do divadla. Nemám nic proti praktickým radám, ale nemusí to být součástí reklamy na 2. programu.

Smyslem tohoto článku by neměla být podrobná analýza špatně fungujícího duálního systému v naší zemi, ale zamyšlení nad tím, jak by mohl fungovat kulturní život i v tak malé obci, jakou je Chýně. Člověk by opravdu neměl být závislý jenom na televizi.

Minulý rok se podařilo v Chýni uspořádat koncert jednoho z nejvýznamnějších světových kytaristů A. Benzoniho. Bylo to možné jenom proto, že každoročně na podzim organizuji v Praze mezinárodní hudební festival Kytara napříč žánry a ten navštěvují hudebníci z celého světa. Jelikož jsou někteří ubytováni v Chýni, je možné domluvit koncert jenom za vstupné. Protože vystoupení mělo velmi kladný ohlas a pan Benzoni se účastní i letošního ročníku festivalu, dohodl jsem s ním, že koncert v Chýni zopakuje. Letošní vystoupení se uskuteční 4. 11. v 18$^{00}$ hod.

Další koncert, který mám přislíbený, je koncert jediného českého citeristy Michala Müllera. Tento hudebník získal vzdělání na konzervatoři ve Vídni. Koncertuje hlavně v Německu a Rakousku.

Také je možno uspořádat koncerty žáků konzervatoří a hudebních škol a zapojit i děti z Chýně, které se věnují zpěvu nebo hře na hudební nástroj. Zajímavé jsou i předvánoční koncerty, kde si mohou vánoční písničky zazpívat všichni posluchači koncertu.

Po několikaletém působení v zahraničí jsem zjistil, že společenský život i na malé vesnici není žádná vzácnost. Má několik významů: ad 1) lidé mohou překonat vzájemné nevraživosti, ad 2) dítě, které vyrůstá v prostředí, kde je kultura součástí života, je daleko kultivovanější, nevyhledává tolik násilí a je menší pravděpodobnost, že by v budoucnu užívalo drogy, ad 3) člověk, který má rád kulturu, za ní nemusí tak často jezdit do Prahy, ad 4) je možné, že i lidé, kteří nejsou nijak kulturně zaměřeni, třeba poznají jiné hodnoty a stanou se příznivci nekomerční kultury.

Pochopitelně se nejedná jenom o hudbu. Mohou se organizovat i různé výstavy nebo vystoupení jiného než hudebního charakteru.

Chtěl bych podotknout, že nechci nikoho přesvědčovat, že je špatné sledovat televizi. Myslím, že mnoho pořadů je poučných. Dokonce k mnoha informacím se dá bez televize nebo rozhlasu jen těžko dostat. No a podívat se občas na dobrou detektivku či thriller není také úplně od věci. Získá-li člověk vztah ke kulturním hodnotám, přirozeně si potom vybírá to, co se dá kulturní hodnotou nazvat, a navíc o tom i přemýšlí.

Kladný přínos kulturního života obce vidím i v oblasti formování vkusu. Když si člověk s touto zkušeností staví nebo rekonstruuje dům a upravuje okolí, nepřemýšlí už jen o praktičnosti, ale i o vzhledu. Důsledkem je potom zajímavý a hezký vzhled obce.

Jako příklad bych uvedl Itálii nebo Španělsko. To jsou národy s velkou kulturní tradicí, což se odráží právě v architektuře i těch nejmenších obcí.

Opakem je Německo, kde převládla moc úřední nad lidským elementem, a Německo dnes vypadá sice upraveně, ale nudně a stejně od hranic v Rozvadově až k hranicím holandským. Všude krovy ve stejném úhlu, všude podobná krytina, všude bílá barva a zámková dlažba.

Musíme doufat, že u nás bude podobný trend jako v kulturních zemích. To však předpokládá zachování individuální výstavby, aby nedošlo k unifikaci staveb jako v době budování socialismu. To jsou důvody, proč si myslím, že má smysl kulturní život třeba i v Chýni. Znamená to do budoucna najít i něco málo finančních prostředků v obecním rozpočtu. Bez těch je organizování kulturního života velmi obtížné. Ostatně i organizace festivalu, který pořádám v Praze a jiných českých městech, není možná bez finančních prostředků, které dostávám od hlavního města Prahy a některých městských částí.

Stanislav Barek


next up previous
Next: Obec, nebo investiční firma? Up: Napište nám... Previous: Napište nám...
2006-10-06